Samborski Budżet Obywatelski 2017

loga partnerów x4

 

 

 

 

 

 

Budżet partycypacyjny nazywany również  „obywatelskim” to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, w którym każdy mieszkaniec miasta może zdecydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część wspólnego budżetu miejskiego. W ramach Budżetu partycypacyjnego realizowane są zadania inwestycyjne i działania nieinwestycyjne zgłoszone i wybrane bezpośrednio przez mieszkańców.  Integralną częścią budżetu partycypacyjnego  jest publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i debatują na specjalnie do tego celu powołanych zebraniach czy forach. Dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy jasno określonych, ograniczonych środków finansowych. Wyniki budżetu partycypacyjnego są wiążące (co wyraźnie odróżnia budżet partycypacyjny od konsultacji społecznych). Propozycje wybrane przez mieszkańców są realizowane. Mieszkańcy otrzymują informację zwrotną dotyczącą zarówno projektów wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, które zostały odrzucone. Proces wdrażania projektów wynikających z budżetu partycypacyjnego jest monitorowany. Wprowadzanie budżetu partycypacyjny nie jest procesem jednorazowym, ale długofalowym – jest organizowany rokrocznie przez lata.

 

Dokumenty powołujące Samborski Budżet Obywatelski:  Р І Ш Е Н Н Я від 19 липня 2016 року № 7

Stopka_PKWD_150_RGB_pl