O projekcie „Samborzanie Mają Głos”

 

loga partnerów x4

 

 

 

 

 

 

Projekt pt. „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” będzie realizowany na Ukrainie, w obwodzie lwowskim w mieście Sambor. Projekt jest realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego – Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

 

Projekt w swym założeniu ma przyczynić do wzrostu zaangażowania mieszkańców Sambora w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu partycypacyjnego we współpracy z lokalnym samorządem.

Projekt skierowany jest do: przedstawicieli administracji lokalnej Sambora, w szczególności urzędników zajmujących się kwestiami budżetowymi oraz współpracą ze społeczeństwem obywatelskim, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i organizacji młodzieży.

Termin realizacji projektu: IV-XI.2016 r.

 Realizacja projektu zastała zaplanowana na 3 etapy:

Pierwszy etap obejmuje zapoznanie władz i mieszkańców Sambora z budżetem partycypacyjnym. W ramach tej części projektu zaplanowana m.in.

·         Konferencję prasowo-informacyjną w Samborze.

·         Dwa szkolenia dla przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie planowania i wdrażania budżetu obywatelskiego- na przykładzie modelu budżetu obywatelskiego z Rzeszowa. Jedno w Samborze a kolejne w Rzeszowie.

·         Wizytę grupy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych w Rzeszowie. W trakcie wizyty zaplanowane jest spotkanie z aktywistami rzeszowskiego budżetu obywatelskiego, wizytacja inwestycji miejskich sfinansowanych z budżetu partycypacyjnego

·         Opracowanie przewodnika wdrażania budżetu obywatelskiego zawierającego przykłady modelu budżetów partycypacyjnych w Europie.

W drugim etapie zaplanowano Opracowanie modelu działań i przeprowadzenie pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego.  Pilotażowa edycja będzie obejmowała całą procedurę począwszy od opracowania regulaminu budżetu partycypacyjnego, poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych, przyjmowanie propozycji projektów zgłaszanych a skończywszy na przeprowadzeniu głosowania i wybraniu projektu do realizacji.

Realizacja projektu wybranego przez mieszkańców Sambora jest element projektu dzięki któremu mieszkańcy miasta Sambor będą mogli sami zadecydować o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta na zadanie, które jest dla nich najważniejsze. Na realizację wybranego projektu przez mieszkańców mer miasta zadeklarował się przeznaczyć sumę rzędu 50 000,00 do 100 000,00 UAH w projekcie budżetu miasta na 2017 r.

Końcowym etapem realizacji projektu będzie prezentacja wyników działań obywatelskich podczas  Okrągły Stół w Samborze – z udziałem przedstawicieli miast partnerskich Sambora. 

 

Istotnym elementem wdrażania budżetu partycypacyjnego w Samborze będzie strona internetowa dotycząca projektu i budżetu prowadzona przez partnera ukraińskiego Samborską Agencję Rozwoju i Eurointegracji na stronie www.arsambor.com. Osoba do kontaktu Iryna Chernychenko – tel. 067 79 86 482

 

plakat pl

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY"

35-959 Rzeszów,  ul. Powstańców Warszawy 12

tel. +48 17 8651707

horyzonty@man.rzeszow.pl,

Miasto Sambor

Ul. Rynek 1,

 81-400 Sambor

+38 03236 3 45 51

sambirrada@ukr.net

 www.sambircity.gov.ua

 

Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji

Ul. Kopernika 38 a/5

81-400 Sambor

+ 38 0677 986 482

sambir.arr@gmail.com

www.arsambor.com

Stopka_PKWD_150_RGB_pl