Konferencja otwierająca projekt w Samborze 30.05.2016

loga partnerów x4

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 maja br. w Sali Posiedzen Samborskiej Miejskiej Rady odbyła się konferencja prasowo-informacyjna.

Łącznie z ekspertami wzięło w niej udział 40 osób. Konferencję otworzył Mer Miasta Sambor Pan Jurij Gamar Petrowicz. Następnie, Anna Ordyna jako koordynator realizowanego projektu, przedstawiła informacje na temat projektu. Po prezentacji projektu, Kazimierz Tuszyński przedstawił temat "Idea budżetu obywatelskiego. Korzyści wynikające z wdrożenia budżetu obywatelskiego".  Pan Andrzej Dec przedstawił "Doświadczenia miasta Rzeszowa z wprowadzenia budżetu obywatelskiego". Prezentację: "Aktywność obywatelska w inteligentnych miastach" wygłosiła Pani dr Anna Pieta-Szawara. Informację na temat "Współpracy administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczania usług społecznych" przedstawiła Pani Halyna Litwin.Dr Anna Kołomycew opowiedziała o "Budżecie obywatelskim – jako formie partycypacji publicznej". Prezentacje na temat "Znaczenie komunikacji społecznej na szczeblu lokalnym (radio, TV, prasa, Internet)" przedstawiła Pani Andreychykova Svitlana. Ostatnia prezentacja należała do Pana Roberta Burego na temat "Praktyka budżetu obywatelskiego w wybranych miastach Podkarpacia".

Po części informacyjnej nastąpił czas na dyskusje oraz konferencję prasową. 

 

Stopka_PKWD_300_CMYK_pl