Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości i Współpracy z Polską

Do zadań Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości i Współpracy z Polską należy:

- Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu lokalnych programów inwestycyjnych ;

- Doradztwo w zakresie możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ; 

- Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, okresowych spotkań z przedsiębiorstwamTworzenie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa informacji obywateli miasta ; 

Współpracowanie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego , Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji Komitetu Wykonawczy Rady Miejskiej Sambora,

- Analizowanie możliwości  inwestycyjnej  przedsiębiorstw z miasta Sambora.

- Pomoc w przygotowaniu programów wdrażania innowacyjnych technologii w niektórych obszarach działalności gospodarczej ;

- Nawiązywanie współpracy gospodarczej z podmiotami z Polski.