Projekt „Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze” 2014