Okrągły Stół w Samborze

Poprawka broszura do druku15