Partnerzy

1.1. Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
4

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii HORYZONTY"

35-959 Rzeszów,  ul. Powstańców Warszawy 12
www.horyzonty.man.rzeszow.pl
horyzonty@man.rzeszow.pl
tel.: +48 17 8651707

zobacz

3

Miasto Sambor
ul. Rynek 1, 81-400 Sambor
tel.: +38 03 23 63 45 51
www.sambircity.gov.ua

sambirrada@ukr.net

zobacz

2

Agencja Europejskich Innowacji
ul. Petra Pancha 11/3, 79020 Lwów
tel.: +38 0509292396 

www.aei.org.ua
kul.ivan@gmail.com

zobacz