12.07.2016 Samborski Budżet Obywatelski na 2017 rok uchwalony

loga partnerów x4

 

 

 

 

 

W dniu 11.07.2016 r. na posiedzeniu Samborskiej Miejskiej Rady został przyjęty regulamin pierwszego budżetu obywatelskiego dla Miasta Sambora. Miasto na ten cel wydzieliło  z budżetu na 2017 r. kwotę 200 000,00 UAH.

Do przeprowadzenia pierwszej – pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego miasto Sambor przygotowuje się od kwietnia 2016 r. uczestnicząc w polsko-ukraińskim projekcie  pt. „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” realizowanym w ramach Polsko-Kanadyjskiego – Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

Projekt realizowany jest w oparciu o doświadczenia miasta Rzeszowa, które pierwszy budżet obywatelski wprowadziło w 2014 r. oraz miasta Czerkasy, które jest jednym z pierwszych miast na Ukrainie, które z powodzeniem wdrożyło budżet partycypacyjny.

Doświadczenia obu miast zostały zaprezentowane na konferencji inaugurującej projekt   w dniu 30.05.2016r. w Samborze.

W pierwszym etapie realizacji projektu przedstawiciele Samborskiego samorządu oraz lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczyli w dwóch szkoleniach na temat wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzonych przez polskich ekspertów. Pierwsze szkolenie pt. „Budżet partycypacyjny- instrukcja obsługi” odbyło się w Samborze w dniu 31.05.2016r. Kolejne szkolenie pt. „Budżet partycypacyjny w praktyce” zorganizowane zostało w dniu 13.07.2016r. w biurze Rady Miasta Rzeszowa w ramach wizyty studialnej delegacji z Sambora w Rzeszowie. W trakcie wizyty w Rzeszowie delegacja z miasta Sambora spotkała  się z Prezydentem Miasta Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem oraz z inicjatorami Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Podczas spotkania gospodarze podzielili się doświadczeniami z przeprowadzenia trzech edycji budżetu obywatelskiego w Rzeszowie. Delegacja z Sambora zapoznała się również z inwestycjami zrealizowanymi w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie projekt wchodzi w nowy etap, bowiem do 15 września 2016 r. mieszkańcy Sambora mogą zgłaszać propozycje projektów dotyczących poprawy jakości życia  w następujących obszarach: naprawy chodników, oświetlenia ulicznego, drogi, poprawę estetyki miasta, rozmieszczenie innych terenów rekreacyjnych. Do tego czasu Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji (partner projektu) wspólnie z władzami miasta będą organizować spotkania z mieszkańcami, w trakcie których będzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku.

Finalnym etapem realizacji projektu będzie przeprowadzenie pierwszego w historii Sambora głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego, kiedy to mieszkańcy zdecydują, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część wspólnego budżetu miejskiego. 

Stopka_PKWD_300_CMYK_pl

 

Sierpień 05, 2016 in Aktualności

Comments are closed.