Szkolenia nt. budżetu obywatelskiego

loga partnerów x4

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie pt. "Budżet partycypacyjny – instrukcja obsługi" w Samborze odbyło sie 31 maja br. w Sali Posiedzen Samborskiej Miejskiej Rady.

Wzięło w nim udział 24 osoby (przedstawiciele administracji lokalnej, organizacje pozarządowe, wspólnoty lokalne oraz liderzy lokalni z Sambora).

Rekrutacje do szkolenia przeprowadziła Samborska Agencja Rozwoju Regionalnego i Eurointegracji. Prowadzący szkolenie: Kazimierz Tuszyński – Stowarzyszenie „HORYZONTY”, realizator projektu partnerskiego „UCHWALMY TO!”, dr Anna Pięta- Szawara – politolog, Uniwersytet Rzeszowski, Halyna Litwin – Stowarzyszenie Samorządów “Euroregion Karpaty”, dr Anna Kołomycew – politolog, Uniwersytet Rzeszowski oraz Robert Bury.

 


 

 

Szkolenie pn. "Budżet partycypacyjny w praktyce" w Rzeszowie odbyło sie 13 lipca br. w Sali Miejskiej Rady Miasta Rzeszowa.

W szkoleniu wzięła udział 8-osobowa delegacja z Ukrainy, która przyjechała w ramach wizyty grupy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych w Rzeszowie.

Prowadzący szkolenie: Kazimierz Tuszyński – Stowarzyszenie „HORYZONTY”, realizator projektu partnerskiego „UCHWALMY TO!”, dr Anna Pięta- Szawara – politolog, Uniwersytet Rzeszowski, dr Anna Kołomycew – politolog, Uniwersytet Rzeszowski, Maciej Sielicki – inicjator powstania Street Work-out Parku oraz Robert Bury.

 

Stopka_PKWD_300_CMYK_pl